“DNA, Drijfveren – Natuurlijke Talenten en Ambitie – en de IVO benadering vanuit projecten volgens SPD’s – Shared Points of Departure –  bieden Modern Vakwerk de handvaten om doelstellingen te transformeren naar oplossingen.”

Frans  Aerdts (Founder IVO, 2021)

IVO-logobutton
Middel 1VW

Samenwerken vanuit Gezamenlijke Vertrekpunten!

De wijze waarop we naar onze wereld kijken, vooral als we vanuit de almaar duidelijkere behoefte om duurzaam, circulair en vanuit dreigende klimaatveranderingen transformatief, naar oplossingen kijken zien we de duidelijke noodzaak voor verandering. Het delen van kennis, geïnspireerd raken en het inspireren van anderen is de basis van waaruit IVO als platform projecten ondersteund.  De zoektocht naar oplossingen die bijdragen aan de alom erkende noodzaak om als mensheid weer één te worden met ons natuurlijke systeem, een levensvatbare Aarde, is een uitdaging die zo groot is dat als we niet uitgaan van Gezamenlijke Vertrekpunten (SPD’s), we uiteindelijk of te langzaam of gewoonweg niet in de buurt komen van onze missie.

Een missie die door Buckminster Fuller (1895 – 1983, Amerikaanse architect, ontwerper en systeem denker) reeds in 1981 omschreven werd in één van zijn spraakmakende quotes; “I’m convinced that the continuance of mankind depends entirely on the intuitive wisdom of each en every individual.”

Missie Modern Vakwerk

De uitdaging die Marcel Salverda zichzelf stelde om een volwaardig huis te bouwen voor €15.000 heeft naast de financiële uitdaging vooral de uit frustratie geboren missie om daadwerkelijk iets te kunnen betekenen in de zoektocht naar de (deel)oplossing voor het “gigantische” woningtekort gevoed. Mede door zijn ervaringen als econometrist in de financiële wereld van de herverzekeringen.

Met de ervaring van het daadwerkelijk bouwen van het 1ste Modern Vakwerk Huis, de missie die gemotiveerd door B-the future-B-B (Build Back Better) qua concrete uitdaging een eyeopener is, en de urgentie van aanverwante ecologische uitdagingen, willen we nu  door ontwikkelen naar een Modern Vakwerk Systeembouw, welke aansluit bij de transformaties die we (alom) kennen.

De transformaties van lineair naar circulair, van efficiënt naar effectief en van controle naar support.

Innovatieve Transformaties en Samenwerking

De volgende stappen die Modern Vakwerk wil gaan zetten, waarbij alle support welkom is, sluiten geheel aan bij de grote designopdracht zoals door IVO omschreven (zie Project Earth). De e-Transferium methodiek die schaalbaar is voor elk project zal op alle onderdelen getoetst gaan worden en voor elke expertise zijn we opzoek naar pioniers (beHolders) die vanuit een gedeelde visie willen bijdragen aan het gemeenschappelijke doel.

Passend in het tijdsbeeld of wereldbeeld, vormen de op de natuur geïnspireerde designmethoden als Cradle to Cradle, Biomimicry en hun vertaling naar de Circulaire Economie, de basis bij de volgende stappen:

  • Samenwerking met partijen die bouwmaterialen vanuit sloop, terugbrengen naar functioneel inzetbare producten voor Modern Vakwerk.
  • Onderzoek en verslaglegging van alle gebruikte en te gebruiken materialen die als grondstof vanuit Cradle to Cradle op weg zijn naar of reeds gecertificeerd zijn.
  • De doorontwikkeling van Modern Vakwerk als systeembouw, waarbij handleidingen en basisbeginselen voor de behoefte wonen (huisvesting) worden bepaald door de aanwezige materialen, gereedschap, kennis en kunde.
  • De ontwikkeling van de dienstverlening (product of service) door vanuit behoefte en de aanwezigheid van materialen, het “Recht op Huisvesting” te vertalen naar direct uitvoerbare bouwplannen en instructies.
 

Volg ons op Facebook, LinkedIn en of Instagram en wordt deel van de community Modern Vakwerk. Als je vragen hebt, aanvullende informatie wil of als je de boven omschreven uitdagingen mee wil aangaan, expertise in huis hebt of mogelijkheden ziet om als partner van Modern Vakwerk het woningtekort te helpen oplossen, neem dan contact met ons op via “Contact Vakwerk“.

Marcel Salverda (Modern Vakwerk) en Frans Aerdts (IVO)

“ut Zwaantje” is geen Zwarte Zwaan

Zwarte zwaan (economie)

Met zwarte zwaan wordt in de economische wetenschap een onverwachte gebeurtenis aangeduid, een gebeurtenis die niemand van tevoren heeft zien aankomen of voorspeld. Een dergelijke gebeurtenis ontwricht alle bestaande economische modellen en kan zeer schadelijk voor de welvaart zijn. De paradox is wel dat in de huidige economische wetenschap het vroegtijdig opsporen van zwarte zwanen als het summum van risicobeheersing wordt gezien.

De naam van het 1ste Modern Vakwerk Huis, “ut Zwaantje” als symbool.

Toch waarschuwen ecologen en economen ons al jaren dat we als Westerse kapitalistische maatschappij aan de vooravond staan van calamiteiten, rampen en tegenspoed. De huidige COVID-19 pandemie niet meer is als een voorbode voor alle bedreigingen die ons als mensheid nog te wachten staan.

Laten we met Build the future Back Better, in de context van de al langer gangbare benadering van crisisrespons na een (natuur)ramp, waarbij, naast herstel, maatschappelijke problemen aangepakt worden met het doel een veerkrachtige, en duurzame samenleving te creëren, “ut (lichtblauwe) Zwaantje” als symbool voor mogelijkheden en verandering gaan zien.

Beauty is in the eye of the beHolder!

Frans Aerdts (founder IVO)