Stories & Concepts

| Read | Share | Participate |

"Als weddenschap had ik voor mijzelf de uitdaging gelanceerd een volwaardig huis te bouwen voor minder dan €15K

...volledig afgestemd op de eisen en wensen van het nieuwe bouwen en binnen de normen voor duurzaamheid."

Marcel Salverda, April 2021
1ste Modern Vakwerk Huis

Build the future
Back
better!
(BBB)*

Het concept “Modern Vakwerk” van Marcel Salverda voorziet “Build Back Better” met een méér dan fantastische en niet te missen lading die het nieuwe bouwen of de huidige bouwopgave van woonhuizen tot een makkelijkere uitdaging maakt als men momenteel denkt. Zijn “Modern Vakwerk” is gebaseerd op de uitdaging zoals door hem zelf gelanceerd, dat het bouwen van een huis voor 2 personen, voor minder dan €15.000,– met 1 persoon makkelijk mogelijk moet zijn.

“Als analyticus (econometrist) probeer ik zo’n beetje alles te doorgronden en ben ik altijd op zoek naar verbeteringen. Dit kan gaan van verdere verfijning tot compleet redesign, ongebonden aan routines en gebruiken, vaak out of the box.”

Realistisch en praktisch ingesteld, met een hands on mentaliteit startte hij met plannen, ontwerpen en uiteindelijk met bouwen! Met zijn  breed georiënteerde  interesse, kennis van duurzaamheid en energie-efficiëntie, laat het zich niet moeilijk raden; natuurlijk lukte het hem. Niet alleen bouwde hij zijn eigen 1ste Modern Vakwerk Huis, hij werkte zijn uitdaging van concept tot realisatie, verder uit tot een levensvatbaar plan van aanpak om het woningtekort in Nederland mee te helpen oplossen.

Stem op Modern Vakwerk als Pionier bij VPRO’s TEGENLICHT

Volg “Modern Vakwerk” op Facebook of LinkedIn en verbaas je net als wij van IVO, over zijn project, zijn volharding en zijn wens om dit breed, voor een ieder om te leren, in de markt wil zetten. Eén Persoon, 900 manuren, maatvoering gebaseerd op beschikbare materialen en benodigde gereedschappen, volledig beantwoordend aan de behoefte van de moderne mens, ver binnen de energetische waarden zoals door overheden opgelegd en met duurzaamheid vertaalt naar levensvatbaarheid als gedachtegoed.

Marcel’s concept doet mee met het programma Pioniers bij VPRO’s TEGENLICHT. Stemmen kan vanaf 21 April, volg alle berichten en nieuwe beelden op Facebook en LinkedIn.

Think globally, act locally. Vote for Viability!
 

* Build Back Better: In de internationale context staat het concept BBB al langer voor een gangbare benadering van crisisrespons na een (natuur)ramp, waarbij, naast herstel, maatschappelijke problemen aangepakt worden met het doel een veerkrachtige, en duurzame samenleving te creëren. In 2015 is BBB als officieel concept voor duurzaam en inclusief herstel erkend door de Verenigde Naties (VN).

Bron Kabinet Minister-President, Referentie 4191085, 3 maart 2021.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp